Luftrenare minskar sjukfrånvaron med nästan 20% på förskola

Under 16 veckor hösten 2018 placerade Albion Nordic AB Coway luftrenare vid Enögla förskola i Enköping, Sverige. Testet ägde rum mellan augusti och november 2018. Förskolan har tio avdelningar med 150 barn och fem av avdelningarna var utrustade med luftrenare, två på varje avdelning. För att kunna jämföra utfallet av sjukfrånvaron genomfördes statistik på alla avdelningar.

Syftet med testet var att ta reda på om luftrenare kunde minska sjukfrånvaron för barn på en förskola. Sjukfrånvaroblanketter utfärdades på alla avdelningar, oavsett om de hade luftrenare eller inte. Personalen instruerades att notera varje sjukdag för varje barn och, så långt det var möjligt, bara att notera sjukfrånvaro som hade att göra med luftburna sjukdomar. Därför redogjorde de inte för ögon- eller öroninflammation och liknande frånvaro.

Resultatet

Testet resulterade i nästan 20% lägre sjukfrånvaro för avdelningar med luftrenare jämfört med dem utan:

323 frånvarodagar vid de fem avdelningarna med luftrenare
417 frånvarodagar vid de fem avdelningarna utan luftrenare *

*En avdelning utan luftrenare redovisades inte under 6 av de 16 veckorna. Antalet frånvarodagar bör därför antas vara fler än de rapporterade 417.

Läs mer om luftrenartestet här.

Coway Storm – luftrenaren som användes i testet

För detta test användes Coway Storm AP-1516D. Storm rekommenderas av Asthma Allergy Nordic.. Coway Storm är en suverän luftrenare utformad för att ge bästa möjliga luftrening och luftcirkulation, optimala förhållanden för att andas ren luft. Coway Storm är utrustad med ett exceptionellt luftflöde, fyrstegsfilter, luftkvalitetsindikator, 99,93% luftrening, eliminerar lukter och klarar en arbetsyta på upp till 100 m².

Läs mer om Coway Storm här.