Luftrenare och coronavirus

Vi får många frågor om Coway-luftrenare och om de hjälper mot Coronaviruset eller inte.

Eftersom det hittills inte har gjorts några tester specifikt på Coronaviruset (COVID-19) finns det ingen data att använda. HEPA-filter (som finns i alla Coway-luftrenare) har dock testats om och om igen mot luftburna virus.

En organisation som ofta har testat HEPA-filter är NASA, som använder dem i sina rymdexpeditioner. De hävdar att HEPA-filter är mycket effektiva mot olika storlekar av partiklar och virus.

Hur fungerar HEPA-filter?

HEPA-filter finns i alla Coways luftrenare och är enligt forskning mycket effektiva för att fånga upp partiklar mindre än 0,3 mikrometer. Stora fiberpartiklar fångas lätt upp av fibernätverket i ett HEPA-filter. Precis som en fisk i ett fisknät fastnar de, som illustreras i bilden nedan.

Coronavirus har en partikelstorlek på cirka 0,12 mikrometer. Denna storlek på partiklar kallas nanopartiklar. De har så liten storlek att de studsar när de träffar gasmolekyler, i vad forskarna kallar Brownian Movement. Det betyder att de flyger i ett slumpmässigt sicksackmönster. Se bilden nedan.

Nanopartiklar och virus är mycket mindre än 0,3 mikron. Därför ska de i teorin lätt kunna passera genom fibrerna i HEPA-filtret. Anledningen till att de inte gör detta är att nanopartiklar inte rör sig på samma sätt som större partiklar. Större partiklar rör sig mer “rakt fram” och studsar inte runt som nanopartiklar i “Brownian Movement”. Det liknar på vissa sätt ett flipperspel som går i slumpmässig riktning. Denna princip kallas diffusion.

Om vi ​​upptäcker att diffusionsprincipen fångar upp nanopartiklar och virus mindre än 0,3 mikrometer, hur kan vi bestämma hur effektivt det är i praktiken?

NASA hävdar att HEPA-filter fångar upp nästan 100% av alla partiklar. Det finns också många andra studier som pekar på samma effektivitet. Studier och tester visar en mycket god förmåga för HEPA-filter att upptäcka virus och nanopartiklar.

Detta bör dock inte tolkas så att Coway luftrenare eliminerar alla viruspartiklar som kan finnas i inomhusluften. Coway ger inga garantier för effektiviteten hos luftrenare vid filtrering av Coronaviruset COVID-19.

Här kan du läsa mer om HEPA-filter, diffusion, olika tester och källhänvisning till texten ovan »