GARANTI ÅTERFÖRSÄLJARE

För att Albion Nordic ska kunna behandla RMA-ansökningar (retur / reklamation) måste all relevant information anges.

Kvitto måste bifogas och i händelse av kredit eller byte, och typskylt i original. Saknad information leder till att målet avvisas efter 30 dagar om information som inte lämnats inte har lämnats på begäran. VIKTIGT! När du returnerar en produkt: Tejpa inte dokument och skriv inte något på lådan. Lådan måste returneras i samma skick som du fick den.