Garanti Konsument

Garanti Konsument

För att Albion Nordic ska kunna behandla RMA-ansökningar (returer/klagomål) måste all relevant information anges.

Kvitto ska bifogas och vid eventuell kreditering eller byte samt typskylt i original. Saknade uppgifter leder till att ärendet avskrivs efter 30 dagar om ej lämnad information har lämnats på begäran. VIKTIG! Vid retur av en produkt: Tejpa inte dokument och skriv inget på kartongen. Kartongen ska returneras i samma skick som du fick den.

ELLER
ELLER
FRAMSTEG