Hållbarhet

Vi skickar klimatkompenserat med DB SCHENKER

Alla våra inrikes sändningar är klimatkompenserade, oavsett om det är parti- eller styckegods. Klimatkompensationen är ett komplement till vårt klimatarbete och kostar dig som kund inget extra.

Transportsektorn står för ungefär 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Därför har vi som distributionsföretag ett stort ansvar. Och en stor möjlighet att göra skillnad.

Med stöd av Kyotoprotokollet

Omfamna en grönare morgondag med Coways hållbarhetsrapport 2023

Vi arbetar med leverantörer som värnar om en bättre jord

Vårt partnerföretag Coway handlar inte bara om innovativ teknik – de är dedikerade till att göra en positiv inverkan på planeten. Deras nyligen släppta hållbarhetsrapport 2023 är din inkörsport till att utforska deras resa mot en mer hållbar framtid.

Vi tar producentansvar för att våra produkter återvinns på ett miljövänligt sätt via vår branschgemensamma organisation El-Kretsen. Albion Nordic AB rapporterar månadsvis till El-Kretsen hur många enheter som delas ut och vi betalar en miljöavgift för att dessa enheter ska kunna återvinnas på ett miljövänligt sätt i framtiden.

Om El-Kretsen

Vad gör El-Kretsen?

Vad är El-Kretsen?

Solpaneler

Fastigheterna där vi har vårt kontor och lager ägs och förvaltas av Rednannik AB, som har samma ägare som Albion Nordic AB. Våren 2021 installerade fastighetsbolaget Rednannik AB solpaneler på våra tak, vilket ger oss en möjlighet att minska vårt koldioxidavtryck.