GDPR

DATAPOLICY

Albion Nordic AB, vi vill att du som kund ska vara säker på att tillhandahålla dina uppgifter till oss. Vår datapolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personlig information. Policyn är bara ett komplement till våra Allmänna villkor och tredje parts avtalslista. Genom att kontakta oss som kund, använda vår webbplats och / eller göra ett köp accepterar du vår datapolicy och vår behandling av dina uppgifter. Du samtycker också till att vi använder olika kommunikationsvägar som e-post eller telefon för att ge information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår datapolicy innan du kontaktar oss eller gör ett köp. För att kunna erbjuda dig våra tjänster måste vi behandla dina uppgifter enligt nedan. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlas in?

Endast den information som är nödvändig för Albion Nordic AB för att behandla en order eller komma i kontakt med en potentiell kund. Kunden lämnar informationen, antingen genom ett köp på vår e-handel eller albionnordic.com eller via e-post, telefon eller chatt. Alternativt genereras de när du använder våra tjänster, såsom IP-adresser eller användarinloggningar.

Följande personuppgifter anses nödvändiga för behandling i samband med ett köp eller annan kontakt med en potentiell kund

  1. Namn (för identifiering)
  2. Socialnummer (när det köps med faktura och / eller på ansökan om ROT-skatteavdrag)
  3. Adress (för kontakt)
  4. Telefonnummer (för kontakt)
  5. E-postadress (för kontakt)

Följande data kan samlas in under besök på våra webbplatser, med vår app och i chatt med vår kundtjänst

  1. IP-adress (loggning, statistik)
  2. Kön (loggning, statistik)
  3. Ålder (loggning, statistik)
  4. Geografisk plats (loggning, statistik)

Rättslig grund

Behandlingen av data vi tillhandahåller stöds av legitimt intresse, avtalet som kunden ingår i köpet, genom att acceptera våra användarvillkor för våra tjänster, Privacy Shield eller enligt laglig skyldighet. Detta för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att följa tillämplig lagstiftning.

Du kan läsa mer om avtal med den registrerade och lagliga skyldigheten här samt Privacy Shield här.

Hur använder vi information?

All data används för att leverera våra produkter och tjänster samt för administration. Informationen krävs för faktura, kundtjänst, ekonomisk administration eller identifiering.
Vi använder också detta för att kommunicera med dig om viktiga händelser eller information om din köpta produkt, samt nyhetsbrev och allmän e-postkommunikation. Våra legitima intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster.

Vi kan använda din information för automatiserat beslutsfattande och profilering om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke.

Vissa tjänster från tredje part som installationsuppdrag och fakturor kräver att vi delar information med leverantören för att kunna leverera tjänsten.

Vem kan ta del av dina uppgifter?

Dina uppgifter kan lämnas ut till andra aktörer som behandlar informationen för våra räkning, så kallade personuppgiftsassistenter. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till en extern part som inte anges utan ditt samtycke som kund. Undantag kommer att göras om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, oavsett om det finns rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta till stöd för svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är Skatteverkets, Polismyndigheten, Tillsynsmyndigheten och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

I vår lista över tredjepartsavtal finns en fullständig lista över de företag som kan ta del av dina uppgifter. Leverantörerna / partnerna finns till exempel inom installation och service, finansiella tjänster och rederier.

Kontakta oss om du vill ha tredjepartsavtalslistan.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi och våra partner utför som regel behandling av dina uppgifter inom EU / EES.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, som uppfyller branschstandarden, för att säkerställa att all information vi behandlar är skyddad från obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Som registrerad person och kund har du särskilda rättigheter angående de uppgifter vi har om dig. Du har rätt att få tillgång till information om de personuppgifter som vi behandlar om dig, korrigering av personuppgifter, begränsning, radering och dataportering eller rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

En förutsättning för att vi ska kunna utföra ovanstående är att vi får tillräcklig dokumentation för identifiering från dig som registrerad. Din begäran att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall baserat på rådande omständigheter. Vi kan också behöva behålla dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla juridiska skyldigheter, till exempel för bokföringsändamål.

Cookies på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som lagras på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta kan du stänga av cookies i din webbläsare. Observera dock att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad. Här kan du läsa om våra cookies.

Spara dina data

Vi kommer att spara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden som leverantör, vilket beror på den inköpta produktens potentiella livslängd, men uppgifterna kommer att raderas senast 20 år efter inköpsdatum och så länge enligt lagstadgad lagringstid.

Ändring i vår datapolicy

Innehållet i denna datapolicy kan förändras över tiden. Vi kommer alltid att hålla våra kunders integritet hög och följa all dataskyddslagstiftning inom EU och Sverige. Om vi ​​gör stora förändringar kommer dessa att meddelas via e-post. Om du vill hålla dig uppdaterad regelbundet rekommenderar vi att du granskar denna policy regelbundet.

Kontakta oss och DPA

Om du har några frågor eller funderingar angående vår datapolicy, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post, chatt eller telefon. Kontaktinformation finns på vår webbplats. Om du vill göra ett klagomål angående vår behandling av dina uppgifter, har du rätt att göra det till. Kontaktinformation finns på datainspektionen.se.

 

COOKIES-POLICY

Automatisk datainsamling

Kakor

En cookie är en liten fil som webbplatser du besöker skickar till din webbläsare. Cookies används delvis för webbplatsfunktioner men det låter oss också se hur webbplatsen används. En cookie kan inte komma åt, läsa eller ändra data på din enhet.

Vissa webbläsare är inställda på att acceptera cookies automatiskt. Det är möjligt att blockera dem antingen alla eller bara från vissa specifika webbplatser.

albionnordic.com använder cookies för statistik och anpassat innehåll.

Google

Google Analytics: Ger oss möjligheten att se hur många besökare och hur besökare använder vår webbplats. Informationen som ges kan inte spåras tillbaka till individer. Med Google Analytics kan vi se vad som är populärt på albionnordic.com och anpassa våra sidor för bästa information för dig som konsument.

Här hittar du information om cookies som Google använder.

Information om hur Google Analytics använder insamlad data.

Genom att installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare kan du förhindra att dina data används av Google Analytics.

Facebook

Facebook-pixel: När du besöker vår webbplats och gör ett köp aktiveras Facebook-pixeln. Detta gör det möjligt att se hur hemsidan används, intressanta sidor, tid på hemsidan och konverteringar. Denna information kan skapa en anpassad målgrupp för reklam på Facebook, en så kallad lookalike-grupp. Detta kallas CRO (Conversion Rate Optimization).